Sokolovské výlepové plochy se letos dočkají obměny. Na základě smlouvy s nadregionální společností provozující plakátovací místa ve více než 70 městech v celé republice by k tomu mělo dojít na jaře. Společnost již v těchto dnech začala s odstraňováním starých plakátů a na vývěskách se objevují odkazy na internetové stránky společnosti, kde si mohou zájemci službu objednávat.

„Ta smlouva nabyla účinnosti od 1. října a začalo to fungovat. Byly k tomu nějaké připomínky, někomu se zdálo, že neměl včas vyvěšené plakáty, takže odbor školství byl pověřen, aby toto prověřil a případně tyto připomínky uplatnil u firmy Rengl, která vyhrála výběrové řízení,“ připomněl místostarosta města Zdeněk Berka.

Součástí smlouvy je také doložka pro městské organizace, zajišťující jim padesátiprocentní slevu na plakátování.
Až do současnosti výlepy plakátů zajišťoval Městský dům kultury v Sokolově. „Mně osobně je líto, že o plakátovací plochy přicházíme. Přicházíme o finanční příjem, a navíc budeme za výlep našich městských akcí platit,“ uvádí ředitel sokolovského domu kultury Jan Picka. „Je pravda, že firma podmínky smlouvy dodržuje a organizace zřizované městem padesátiprocentní slevu mají,“ doplnil.

Také by se měl důsledněji potírat černý výlep.