Do středy 17. září si mohou zájemci o studium podat přihlášku na Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky Praha. Ta svou první pobočku otevřela v Sokolově. Přijímací pohovory jsou pak naplánované na pondělí 22. září.
Přihlášky škola přijímá na běžném formuláři pro vysoké školy. Ten je možné například stáhnout z internetových stránek školy, kde je také elektronická forma přihlášení. Škola už před čtyřmi roky zrušila povinnost skládat přijímací zkoušku. Přijati ke studiu budou všichni uchazeči, kteří se zúčastní přijímacího pohovoru, ve kterém se však neověřují znalosti uchazeče. Jeho obsahem je vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia a případně projednání uzavírané smlouvy o studiu.
Letošní zahajovací akademický rok nabídne v Sokolově jen kombinovanou formu studia. Od příštího ročníku by zde studenti mohli navštěvovat i denní formu. V Sokolově si mohou studenti vybrat ze dvou oborů – aplikovaná informatika a manažerská ekonomika. Ředitelka sokolovské pobočky vysoké školy Miluše Bartončíková si od otevření školy slibuje zkvalitnění vzdělání obyvatel tohoto regionu. „Je škoda, že chytří lidé ze Sokolovska odjíždějí za vzděláním třeba do Prahy, kde zůstanou, neboť tam najdou uplatnění. Ráda bych, aby zde nejen nalezli možnost vzdělání, ale i uplatnění v praxi,“ řekla.
Vysoká škola v Sokolově zahajuje takzvaný vědecký inkubátor v kraji. Proto studium nejen město Sokolov, ale i Karlovarský kraj finančně podporují. Pro studenty sokolovské pobočky neplatí běžné ceny za jeden semestr, ale díky podpoře kraje a města připravila škola mimořádnou slevu. Pro všechny studenty, kteří se přihlásí ke studiu na této pobočce v akademickém roce 2008/2009 a zároveň mají v Karlovarském kraji trvalé bydliště, bude poplatek za studium po dobu šesti semestrů stanoven pouze ve výši 15 tisíc korun za semestr.
Sokolov o otevření vysoké školy ve městě usiluje už mnoho let. V prostorách Integrované školy technické a ekonomické v Sokolově měla svou pobočku otvírat Západočeská univerzita. Na strojní fakultu ale ani jeden rok nesehnala dostatek studentů.