Výrazné úspěchy zaznamenalo v letošním roce smyčcové oddělení Základní umělecké školy v Sokolově. Na jaře získalo houslové duo s klavírem 1. místo v krajském kole soutěže uměleckých škol v komorní hře. 26. května zase obsadil mladý houslista Tigran Babayan 2. místo v 15 ročníku houslové soutěže Plzenecké housličky.
„Této prestižní soutěže se zúčastnilo celkem 50 mladých houslistů, kteří se utkali v 5 věkových kategoriích,“ doplnil ředitel školy Roman Švancar. „Hned za týden odjeli bratři Grant a Tigran Babayanovy spolu se svým učitelem Alexandrem Tomčíkem a s klavíristkou Danou Novákovou do Kroměříže, kde se zúčastnili nultého ročníku Archetti in Moravia,“ doplnil ředitel.
„Kromě připravených skladeb museli soutěžící projít zkouškou improvizace podle zadání, s jehož upřesněním se seznámili před vlastní soutěží. Dále předvést schopnosti pohotově číst a zahrát předložený notový zápis, a dále museli co nejrychleji zahrát jimi určenou skladbu,“ řekl dále Švancar.
Tigran Babayan získal v kategorii Začátečník 2. cenu a jeho bratr Grant získal v kategorii Mírně pokročilý čestné uznání 1. stupně.