Na zvýšenou cenu od dodavatele tepla musel zareagovat i její distributor, jímž je pro Sokolov společnost Sokolovská bytová. Její jednatel Erika Klimeš informoval o nových cenách, které musí od roku 2024 jeho společnost v důsledku zdražení tepla zavést.

"Po propočtu všech vstupních nákladů Sokolovská bytová zdraží teplo o 177 korun na jeden GJ. Další faktor, který bude mít od příštího roku vliv na růst ceny je změna daňové sazby. Letos bylo teplo zdaněno deseti procenty. Od nového roku už ale bude daň dvanáctiprocentní. I s tím tedy musí koncový odběratelé počítat. Po započtení všech těchto proměnných se tak cena tepla pro koncového zákazníka Sokolovské bytové v příštím roce zvýší z letošních 803 na 980 korun za GJ a to četně DPH," řekl na zasedání zastupitelů Klimeš.

Pro představu obyvatel bytu o velikosti 55 metrů čtverečních letos zaplatil za teplo v průměru 15 369 korun. Příští rok ho vytápění bude stát v průměru 18 757 korun. V posledních dvou letech ceny tepla dodavatelé nijak výrazněji neměnili. Pro příští rok je to ale jinak. Sokolovská uhelná a její dceřiná společnost Elektrárna Tisová v současnosti avizují změnu ceny tepla a dokončují cenové kalkulace výroby a dodávek tepla. Její zástupci tvrdí, že se snaží udržet ceny výroby tepla na rozumné úrovni. Navýšení se prý ale kvůli rostoucím nákladům nelze vyhnout.

„V letech 2022 a 2023 jsme se snažili většinu nákladů na výrobu a dodávky tepla nést ke své tíži, což znamená, že cena tepla nepokrývala skutečný růst nákladů. Vzhledem k současné situaci je to ale neudržitelný proces, proto se změně ceny pro naše smluvní partnery, pro které vyrábíme a dodáváme teplo, nevyhneme. Důvodem je v první řadě náklad na emisní povolenku, který tvoří více než 50 procent ceny výroby tepla předtím, než je předáno k distribuci konečným spotřebitelům. Druhou, nižší část ceny, tvoří veškeré procesy spojené s těžbou uhlí, tedy i náklady na práci lidí, kteří denně v létě v zimě pracují ve velmi náročných podmínkách těžebních provozů. Dále jsou to náklady na údržbu a správu těžební technologie, investice do uhelných zdrojů, dispečink a v neposlední řadě i zvýšení poplatku z vydobytého nerostu, který odvádíme státu. Cenový nárůst výroby a dodávky tepla odhadujeme ve výši 20 až 25 procent. Pro koncové zákazníky, tedy domácnosti v našem kraji, stanoví konečnou cenu tepla městské či obecní teplárny a společnosti provozující tepelné hospodářství,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a Elektrárna Tisová.

Sokolovská uhelná a její dceřiná společnost Elektrárna Tisová vyrábějí teplo a dodávají jej distributorům, kterými jsou mimo jiné společnosti Karel Holoubek – Trade Group, odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, Sokolovská bytová, Teplo Chodov, Služby města Březová, TEBYT Bukovany a Citice, HATESPO v Habartově nebo Novosedelská bytová. Ročně dodají do veřejné sítě zhruba 2,2 milionu GJ tepla, to je celkový objem prodaného tepla.