„Od května 2011 jsme předali 86 306,75 kilogramů. Od oficiálního zapojení v roce 2019 do projektu Zelená firma jsme recyklovali ve spolupráci s chráněnými dílnami 41 476,75 kilogramů rozmanitého elektrozařízení,“ vyčísluje Michal Šulc, vedoucí SHE týmu Synthomer a.s.

Spolupráce s chráněnými dílnami Marketa Remone Cheb se datuje od května roku 2011. Minulý rok firma rozšířila spolupráci o pobočku chráněné díly v Sokolově. V červnu 2019 se firma oficiálně zapojila do projektu Zelená firma a instalovala sběrný box, do kterého mohou zaměstnanci vhazovat i osobní drobná elektrozařízení. Velká zařízení, elektro z provozu Synthomer a.s., které se nevejdou do boxu, se shromažďují na šrotišti. Odvoz a zpracování elektrozařízení je zdarma.