Má odpovědět na otázky: Jak snížit energetickou náročnost likvidace odpadních vod? Jak zefektivnit čištění technologických vod nejen v chemickém průmyslu? Jak využít nejmodernější chemické technologie při ochraně životního prostředí? Výzkumný projekt běží v chemičce od dubna 2021. Zrodil se díky spolupráci společnosti PENTO, Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze a firmy Messer.

„Po více než jednom roce provozu bylo na pilotní jednotce technologie mokré oxidace ověřeno, že tato technologie je případně schopna vyčistit odpadní vody z výroby kyseliny akrylové a jejich esterů, které jsou v portfoliu firmy Synthomer. Získaná data z provozu pilotní jednotky budou využita pro případný návrh technologie v měřítku vhodném pro průmyslové využití. Instalací této technologie by bylo možné velkou část neodbouratelných látek rozložit a tím umožnit jejich vypouštění do čističky odpadních vod a následně je vrátit do řeky. Výsledkem bude menší spotřeba vody a snížení dopadu na životní prostředí,“ říká David Lisý za společnost PENTO.

Poliklinika v Kraslicích
Kraslice podpoří provoz polikliniky. Přidat by se měly i okolní obce

Pro globální koncern Synthomer je ochrana životního prostředí jednou z priorit. "Když nás oslovili z firmy PENTO a VŠCHT Praha, zda bychom poskytli prostory a surovinu pro testování, tak jsme vůbec neváhali. Na začátku provedli odborníci z VŠCHT Praha důkladnou analýzu našich technologických odpadních vod a jejich vhodnosti pro tento pilotní projekt. Pak následovala instalace nového zařízení. Pilotní jednotku dozorují naši zaměstnanci po provozní a technologické stránce,“ uvádí Jakub Šiška, vedoucí oddělení Procesní Technologie Synthomer.

Dodává, že se jedná o technologický proces, který na rozdíl od jiných, kde je zapotřebí zdroj energie, například zemní plyn, téměř žádný energetický zdroj nevyžaduje. "V současnosti je to opravdu významný faktor. Tato technologie umožní přeměnit technologické odpadní vody v čistou vodu, kterou můžeme vracet zpět do řeky a do přírody obecně, nebo ji můžeme zpětně využít v našich provozech. Jedná se o technologii 21. století, která je dálkově monitorována a řízena, právě autory ze společnosti PENTO. Technologie mokré oxidace využívá k odbourávání organických látek z odpadních vod kyslíku a je aplikovatelná i na jinak biologicky neodbouratelné chemické látky. Oproti suché oxidaci je rychlejší a probíhá za nižších teplot. Všechny parametry právě testujeme v rámci pilotního projektu v Sokolově,“ upozorňuje.

V Synthomeru věří, že výzkumné projekty a moderní chemie do Sokolova patří. Spolupráce s VŠCHT Praha a dalšími soukromými subjekty má podle odborníků pro Karlovarský kraj velký potenciál, může ho proměnit ve vývojové centrum pro chemický i další průmysly, ale také nabídnout atraktivní pracovní příležitosti.