V ní působil od roku 2008 do 2009 jako finanční ředitel, poté odešel a poslední čtyři roky tu pracoval jako generální ředitel. Střídá MUDr. Jiřího Štefana, který byl dočasným ředitelem od května tohoto roku.

Nemocnice v Sokolově má od 1. srpna nového ředitele, stal se jím Ing. Jaroslav Kratochvíl.Zdroj: Deník / Meluzin Vladimir„Jaroslav Kratochvíl je manažer se silným strategickým a komplexním myšlením. Má výborné komunikační schopnosti a vyjednávací dovednosti. Jeho předností je především silná orientace na práci s lidmi a také schopnost motivovat a organizovat druhé i v zátěžových situacích,“ uvedl jednatel firmy Nemos Group David Soukup.

Kratochvíl dění v sokolovské nemocnici nyní detailně sleduje. „Největší síla je v její spádovosti a v množství poskytované péče. Je potřeba pracovat na stabilitě a rozvoji jednotlivých oddělení. To s sebou přinese zájem o nemocnici a zároveň nové pracovní síly,“ uvedl Kratochvíl. Stal se známým díky svému úspěšnému působení v čele českolipské nemocnice a polikliniky, již zachránil od krachu. Recept na záchranu nebyl podle něho tak složitý. „Zvýšili jsme mzdy všem zaměstnancům a nastavili bonusový motivační systém pro primáře a vrchní sestry. Navýšily se výkony od pojišťoven a zajistili jsme peníze z fondu následné péče na přístrojové vybavení ve výši 180 milionů korun,“ řekl Kratochvíl. Vedle toho zlepšil komunikaci uvnitř nemocnice a vytvořil pozitivní mediální obraz nemocnice navenek.

Jaroslav Kratochvíl vystřídal Jiřího Štefana, který přechází na pozici lékařského ředitele. Bude v rámci svých kompetencí řídit zdravotnický provoz v Nemocnici Sokolov a v Nemocnici Ostrov. „Mým úkolem bylo především stabilizovat situaci v provozu nemocnice, a to zvláště v personální oblasti,“ uvedl Štefan. „Myslím, že se mi podařilo personál uklidnit. Situace ve zdravotnictví je velmi složitá a diametrálně odlišná od situace před 10 lety. Veškeré priority jsou přesunuty do personální oblasti,“ uvedl Štefan.

S tím souhlasí i Kratochvíl, který se chce v prvních týdnech seznámit s jednotlivými primariáty a hlavně s vedoucím personálem nemocnice, společně s nimi chce nastavit otevřenou formu komunikace, která se mu již vícekrát osvědčila.