Letošní ročník soutěže byl vyhlášen na téma Místo, osobnost či událost, které utvářely historii. Studentské práce se měly zaměřit na zkoumání historického místa, osobnosti nebo děje moderních dějin (19. a 20. století). Soutěžící si mohli zvolit příběh jakékoli osobnosti a odhalit její minulost, případně pátrat po konkrétní události a popsat, jak utvářela naši historii.

Markéta Šteklová z třídy 5. A si pod vedením učitele gymnázia Vladimíra Bružeňáka zvolila téma tzv. 3. odboje na Sokolovsku. Konkrétně se zaměřila na popsání jednoho prakticky zcela neznámého případu odboje a politické perzekuce 50. let, jenž byl v archivních materiálech označen jako „Michal Kičera a spol.“ Jednalo se o skupinu zčásti tvořenou vojáky sokolovské posádky propuštěnými po únoru 1948, kteří nebyli spokojeni s novými poměry a hodlali navázat kontakty se západními organizacemi. Za tím účelem se pokusili sestavit vysílačku, vytvořit letáky a shánět spolupracovníky a prostředky na další činnost. Skupina však byla vyzrazena a členové byli zatčeni Státní bezpečností. Státní soud je odsoudil k trestům v rozmezí 1 roku až 15 let.

Markétě Šteklové se za pomoci výpovědí pamětníků a archivních zdrojů, například Národního archivu či Archivu bezpečnostních složek, podařilo vytvořit plastický obraz celé skupiny a zapojit ji do stále málo známého kontextu protikomunistického 3. odboje.

Eustory je evropská soutěž, rozdělená na národní, zcela samostatné soutěže, jejichž vítězové se setkávají na mezinárodních letních akademiích. V současnosti se projektu účastní již 15 evropských států, mezi jinými např. Německo, Polsko, Rusko, Ukrajina, Švýcarsko, Slovinsko, Slovensko, Litva a ČR.