“V areálu elektrárny Tisová jsme proto vybudovali dva nové plynové kotle, které slouží jako náhradní zdroje. Ty jsou kapacitně plně dostačující pro zajištění dodávek pro Habartov, Bukovany, Citice i Březovou, případně v současné době jako záložní zdroj pro dodávky do Sokolova,” řekl David Najvar, člen dozorčí rady ETI. Navíc, na rozdíl od současné uhelné technologie ETI, jsou i podstatně pružnější pokud jde o provozní vlastnosti.

“Jejich výhodou je schopnost najet velmi rychle do plného výkonu. Zatímco dosavadní technologie elektrárny k tomu potřebovala až půl dne, nové kotle to ze studeného stavu dokáží za 90 minut, z teplého dokonce za pouhou čtvrt hodinu,” uvedl David Najvar.

V horké fázi jsou také přípravy změny centrálního zásobování teplem pro město Sokolov. Zde probíhají projekční práce výstavby dvou nových zdrojů. “U výstavby těchto dvou nových zdrojů na zemní plyn počítáme s termínem dokončení do zahájení topné sezóny 2022/2023,” dodal Najvar k situaci v západní části regionu. Souběžně s jejich dokončením pak bude dořešeno také zásobování teplem pro obce Královské Poříčí a Svatava.

Pokud jde o samotnou výrobu tepla, ve východní části regionu je situace v podstatě vyřešená. “V letech 2018 a 2019 Sokolovská uhelná investovala více než miliardu korun do modernizace paroplynové elektrárny ve Vřesové. Oba její bloky tak jsou již dnes plně připraveny k provozu na zemní plyn minimálně do roku 2035. V současné době navíc připravujeme další investici, která by měla zlepšit emisní parametry této elektrárny,” vysvětlil Zbyšek Klapka, předseda představenstva SU.

V případě ukončení těžby a zpracování uhlí tak lze zásobování měst a obcí Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Vintířov nebo Nové Sedlo či Vřesová v podstatě okamžitě přepojit. “Technologické rozvody ve Vřesové jsou plně připraveny na to, aby v případě potřeby bylo možné ze stávající uhelné teplárny přejít na nový zdroj. A ten bude schopen dodávat teplo ve stejném množství i technických parametrech,“ dodal Klapka.