Firma je hlavním dodavatelem tepla pro Nejdek, Chodov, Nové Sedlo i samotné Karlovy Vary. Její dceřiná firma Elektrárna Tisová je zase dodavatelem tepla pro Sokolov, Březovou, Habartov a přilehlé obce.

„Energetická a těžební výroba firmy přešla na režim zajišťování provozu s minimálním personálním obsazením. Jde o to, aby část klíčových zaměstnanců zpracovatelské i těžební části byla v záloze pro případ, že by jiní onemocněli, a mohla tak být zachována kontinuita výroby a dodávek tepla i elektrické energie,“ uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Zbyšek Klapka.

„V provozech se snažíme snížit počet přítomných a v některých případech necháváme i klíčové zaměstnance doma jako zálohu, nebo se snažíme alespoň zorganizovat směny tak, aby šly mimo sebe. Snažíme se zajistit dostatečné množství dezinfekce na pracoviště. Narážíme na nedostatek ochranných pomůcek, tedy roušek a respirátorů, které na trhu prostě nejsou téměřk dostání. Nicméně děláme vše pro to, abychom potřebné dodávky pro naše lidi zajistili,“ ujistil David Najvar, člen představenstva.

Sokolovská uhelná je největším výrobcem elektrické energie v regionu a významnou měrou se podílí na stabilizaci energetické přenosové soustavy, která zásobuje elektrickou energií domácnosti i firmy. Zároveň je klíčovým dodavatelem tepla pro města a obce regionu a zároveň významným výrobcem elektrické energie. Celkově zásobuje teplem cca 48 tisíc domácností, což reprezentuje zhruba 121 tisíc lidí, tedy více než třetinu obyvatel Karlovarského kraje.