Celkové náklady jsou 533,7 milionu korun, přičemž 270 milionů přijde z fondů EU. Cílem projektu je rozvoj průmyslových zón ve Starém Sedle a na Podkrušnohorské výsypce. Peníze půjdou na přípravu ploch, stavbu technické a dopravní infrastruktury. Projekt má být dokončen do prosince 2027.

Cílem projektu je rozvoj průmyslových zón ve dvou lokalitách: Staré Sedlo – sever a Podkrušnohorská výsypka – sever. Investice budou směřovat do místní, veřejně přístupné infrastruktury, což zahrnuje přípravu ploch, stavbu technické a dopravní infrastruktury a napojení na sítě a komunikace. Celkově projekt pokryje rozlohu 25,6 hektaru.

„Dosáhli jsme významného úspěchu, kterým je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace. Rozhodnutí nám umožní čerpat částku přibližně 270 milionů korun z prostředků EU na rozvoj našich průmyslových zón. Schválení projektu znamená, že se naplno může rozběhnout realizační fáze. Rád bych touto cestou poděkoval všem kolegům, kteří s přípravou projektu pomáhali,“ uvedl Jiří Štěrba, vedoucí oddělení strategie, dotací a investičního rozvoje.

Projekt by měl být dokončen do prosince 2027 a jeho cílem je vytvořit moderní průmyslové plochy s nízkoemisním provozem, což podpoří ekonomický růst oblasti a tvorbu nových pracovních míst.