V Sokolově ji ročně využije kolem 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.

“Certifikace hodnotí především nastavení standardů péče a její kvalitu na daném pracovišti. Jde například o

rychlost příjmu pacienta, rychlost a komplexnost provedení vyšetření, nebo podání léčby. V

součtu parametrů nám byl udělen takzvaný zlatý status,” říká Aleš Novák, vedoucí lékař Iktového centra a zástupce primáře Neurologického oddělení Nemocnice Sokolov. Pacient tam tedy dostane léčbu na stejné odborné úrovni, jako na kterémkoliv obdobném pracovišti v Evropské unii.

Kromě toho centrum obdrželo také certifikaci QASC zaměřenou na hodnocení kvality sesterské ošetřovatelské péče v akutní fázi centrální mozkové příhody. Při té se hodnotila poskytovaná péče v sokolovském centru za roky 2017 až 2021 a tato certifikace je platná až do roku 2025.

Agility, megahoupačka nebo pítka. Chodováci poprvé navrhují projekty.
Agility, megahoupačka nebo pítka. Chodováci poprvé navrhují projekty

„Samozřejmě pro nás jako menší nemocnici je velmi důležité držet krok s těmi nejlepšími. Proto si úspěšné certifikace za rok 2021 velmi cením a věřím, že budeme úspěšní i v nadcházejících letech," zdůrazňuje Novák.

Iktové centrum Nemocnice Sokolov je jedním ze dvou pracovišť svého druhu v regionu. V roce 2021 ošetřilo

400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou, z toho většina, 86 procent, byli pacienti s cévní mozkovou

příhodou ischemického původu, tedy při uzávěru některé mozkové tepny. Specifická trombolytická léčba byla poskytnuta téměř stovce pacientů.

Iktové centrum Nemocnice Sokolov velmi úzce spolupracuje také s dalšími specializovanými pracovišti, jako je FN Plzeň, ÚVN Střešovice nebo FN Motol, například při realizaci mechanické trombektomie a některých dalších vysoce specializovaných výkonech. Spolu s nimi tak loni řešilo péči o téměř desítky nejzávažnějších sokolovských pacientů. Kromě akutní iktové péče poskytuje oddělení svým pacientům i služby neurosonografické laboratoře a cerebrovaskulární poradnu s nadregionální působností.

Sokolovská nemocnici vlastní skupina Penta, jejíž součástí je i Deník.