„Skvělá atmosféra, nezapomenutelný zážitek,“ shodly se obě po příjezdu z Prahy. „Až uvěřím, že to bylo i se mnou a o mně, tak fakt zážitek na celý zbytek mého života,“ říká Brigitte Havelková.

Medaile MŠMT se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé vynikající působení ve školství nebo za mimořádně záslužný čin ve výchově a vzdělávání. Nominace na ocenění mohou podávat ředitelé škol, učitelé, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. „Moc si vážím toho, že mě nominovali. Líbí se mi, že si někdo všiml toho, že dělám, co můžu, aby škola fungovala a děti se naučily maximum,“ uvedla Petra Šišková. „ A líbilo se mi, že nebyli oceněni jen učitelé, ale i lidé, kteří věnovali tisíce hodin práci s dětmi v jakékoli oblasti,“ doplnila.

Na Den učitelů ocenil ministr celkem 48 pedagogů a pedagožek z celé republiky.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost

Mgr. Brigitte Havelková

významně se podílela na tvorbě ŠVP, koordinovala projekt EU, byla oceněna v soutěži Pedagogická tvořivost a Superučitel němčiny i jako osobnost města Sokolova, je autorkou několika výukových materiálů, připravuje žáky na soutěže v matematice a německém jazyce, organizuje mezinárodní spolupráci, je pracovitá, svědomitá, zodpovědná; ocenění se navrhuje za celoživotní pedagogickou práci u příležitosti ukončení aktivní činnosti

Mgr. Petra Šišková

nositelka Zlatého Ámose je autorkou inspirativních projektů, které slouží ke zkvalitňování klimatu ve školách, empatii k mladším spolužákům, ale třeba i respektu k seniorům, zapojuje školu do mezinárodních projektů, organizuje setkávání současných žáků s žáky středních škol z řad bývalých žáků školy, mottem její pedagogické práce je: „individuálním a trpělivým přístupem je možné najít cestu ke každému žákovi“ (zdroj: MŠMT)