V roce 2023 vzniklo na území Karlovarského kraje celkem 677 požárů, při kterých vznikla přímá škoda ve výši 112,6 mil. Kč. Při těchto požárech došlo k usmrcení 6 osob a 63 osob se zranilo.

Na Sokolovsku hořelo nejméně

V rámci meziokresního srovnání vykazoval v roce 2023 nejvyšší počet požárů okres Karlovy Vary (254), naopak nejméně jich vzniklo na území okresu Sokolov (193). Na meziročním poklesu počtu požárů v kraji se podílely okresy Sokolov a Karlovy (o 14,6 %, resp., o 9,0 %), naopak okres Cheb byl jediným okresem Karlovarského kraje, kde se počet požárů ve srovnání s minulým rokem mírně navýšil (o 1,3 %).

Způsobené škody byly na Sokolovsku nejvyšší

Nejvyšší přímá škoda byla způsobena při požárech v okrese Sokolov (69,3 mil. Kč, tj. 61,5 %). Naopak nejnižší škoda vznikla při požárech v okrese Cheb, kde dosáhla hodnoty 12,1 mil. Kč, což představuje zhruba desetinu z celkové přímé škody způsobené při požárech v Karlovarském kraji.

„Podle údajů hasičského záchranného sboru vzniklo na území České republiky v roce 2023 celkem 17 758 požárů, meziročně se tak jejich počet snížil o 14,7 %. Při těchto požárech byla způsobena celková přímá škoda ve výši 5 663,7 mld. Kč,“ uvedla Martina Soukupová z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Připomeňte si v naší galerii největší požár loňského roku, kdy hořela skládka pražců v Tisové nedaleko Sokolova