Tříkrálová sbírka odstartovala v pondělí v podvečer na Sokolovsku. Ulice tak až do poloviny měsíce budou brázdit skupiny tří králů, především dětí s dospělým doprovodem. A jako každý rok bude výtěžek použit na charitativní projekty v celém regionu.

Slavnostně začala Tříkrálová sbírka například v kraslickém kostele Božího těla. Do kostela napochodovali tři králové, ke kterým, stejně jako k hostům, promluvil farář Petr Fořt. Ten připomněl důležitost sbírky jako pomoc těm, kteří to potřebují. Poté už vystoupili místní úspěšní akordeonisté a ti nejmenší zpěváci ze základní umělecké školy.

Jen v Kraslicích bude letos chodit pětatřicet koledníků, kteří budou lidem na dveře kreslit symbol návštěvy tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ředitelka kraslické farní charity Eva Němečková připomněla, že lidé si mohou ověřit, zda se jedná o řádné tři krále. Reaguje tak na to, že každý rok se v republice objeví i falešní tři králové. „Dospělý doprovod musí mít u sebe průkazku, na které jsou jeho iniciály, včetně čísla občanského průkazu. Je na ní pak i pověření farní charity a biskupa,“ řekla Němečková. Ta zároveň poděkovala účinkujícím na slavnostním zahájení sbírky.

Peníze ze sbírky na Kraslicku byly loni použity na další vybavení Charitního centra ve Stříbrné. „To slouží například pro rekreaci dětí z dětských domovů nebo pro matky s dětmi z azylových domů,“ řekl za farní charitu Jan Sebján. Výtěžek přitom pomáhá i v dalších místech. Třeba v Bukovanech pomohl při adopci na dálku, dětem v sociální nouzi nebo týdennímu stacionáři pro seniory a zdravotně postižené, stejně jako v Chlumu nebo Dasnicích, kde se podpory díky sbírce dočkal i místní invalidní muž. V Sokolově pak peníze směřovaly na podporu projektu Azylového a nízkoprahového centra, dobrovolnické návštěvní služby pro seniory, dětem a seniorům ze sociálně potřebných rodin, ale také adopci na dálku a na další činnosti. Loni se v Karlovarském kraji vybralo přes 305 tisíc korun.

Další foto naleznete ve středečním vydání Sokolovského deníku.