Tamní farní charita už má jasno, na jaké charitativní projekty budou letos peníze směřovat. „Třetina vybraných prostředků poputuje Charitě ČR, která prostředky používá například při živelních katastrofách pro pomoc lidem. Zbylé peníze poslouží na další opravy Charitního střediska ve Stříbrné,“ sdělila ředitelka kraslické farní charity Eva Němečková. Poznamenala, že středisko slouží nejen farníkům, ale například i pro rekreaci dětí z dětských domovů nebo pro matky s dětmi z azylových domů. Tříkrálová sbírka začala letos v Kraslicích slavnostně v kostele Božího těla. Ulicemi následně chodilo pětatřicet koledníků, hlavně dětí s dospělým doprovodem.

Tříkrálová sbírka však probíhala na celém Sokolovsku a výtěžky budou pomáhat i na řadě dalších míst. Jak letos byli lidé štědří, není ještě úplně známo. Počítání výnosu Tříkrálové sbírky teprve směřuje do finále. Podle odhadů by však sbírka v celorepublikovém měřítku mohla dosáhnout loňského rekordního výsledku, nebo ho dokonce mírně překročit. „Úřední rozpečeťování pokladniček letošní Tříkrálové sbírky a sčítání jejich obsahu se blíží k závěru. K dnešnímu dni je sečteno přibližně 90 procent všech pokladniček a průběžný výnos sbírky činí 67,4 milionu korun v celé České republice. Loni byl přitom výtěžek 72,7 milionu korun,“ sdělil Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR, s tím, že každá koruna znamená most mezi dárci a lidmi v nouzi, kterým Charita pomáhá. „Děkujeme všem, kteří na tom mají zásluhu. Za touto částkou vidím především lidské úsilí, obrovské nasazení více než 50 tisíc koledníků,“ dodal.

Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou ČR, je největší dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků, většinou z řad dětí a mládeže a dalších dobrovolníků. Sbírka se koná na území celé ČR každoročně od roku 2001. Její výnos podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a v hmotné či sociální nouzi, podobně jako aktivity pro děti. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány. Sbírku je možné dále podpořit také finančním darem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).