"Zpívají děti ze základní i mateřské školy a jejich rodiče. Děti se na akci moc těšily. Spojili jsme ji totiž s vánočním jarmarkem, kde děti prodávaly suvenýry s vánoční tématikou, které vlastnoručně vyrobily. Peníze, které za své výrobky utrží, použijí na výtvarné potřeby pro základní školu i mateřinku. Koledy jsme pilně cvičili, poněvadž je máme zařazené i na naši vánoční besídku. Zpívání koled se zde v Oloví zúčastňujeme od samého počátku. Po dvouleté odmlce jsme se tedy moc těšili a poprvé jsme zařadili projekci, kdy byly na zeď místního kostela promítány texty jednotlivých koled. Zpívat tak mohli opravdu všichni," řekla Andrea Štětinová z olovské mateřské školy. Ke společnému zpívání koled se v našem kraji připojili také lidé v Kyselce, Mariánských Lázních, Lubech, Královském Poříčí, Chodově, v Chyši, Kraslicích a Chebu.