Majitelé a provozovatelé heren na Sokolovsku začnou kromě klasických výherních automatů platit i za videoterminály. Nařídí jim to vyhlášky, které města připravují. Od zpoplatnění si slibují přísun až stovek tisíc korun do svých rozpočtů. Městům v tom pomohla novela zákona o místních poplatcích.

Kromě již dnes zpoplatněných výherních hracích přístrojů umožňuje nově zpoplatňovat všechna technická herní zařízení. „Jedná se například i o tolik diskutované herní videoterminály. Protože se tato herní zařízení ve městě již delší dobu nacházejí, rozhodla rada města o přípravě vyhlášky, která umožní výběr poplatků za jejich provoz,“ uvedla starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová. Město si už nechalo zpracovat analýzu, kolik videoterminálů je ve Slavkově v provozu. „Je reálné tímto získat do rozpočtu města 300 až 400 tisíc korun.

Vyhláška už platí v Sokolově. Od tohoto měsíce také v Kraslicích. Odbor ekonomiky a financí tam vyzval herny a obdobná zařízení ke splnění ohlašovací povinnosti, aby bylo jasné, kolik videoterminálů je na území města v provozu. „Budeme provádět kontroly, zda provozovatelé nahlásili všechny,“ uvedla mluvčí Městského úřadu v Kraslicích Jitka Odehnalová. Za jeden videoterminál tam zaplatí jeho provozovatel pět tisíc korun na tři měsíce.

V některých městech se také diskutuje o regulaci počtu heren. Naráží na to, že některé jsou v blízkosti veřejných budov. V souvislosti s gamblerstvím pak také roste počet trestných činů. „Platí, že čím méně heren, tím nižší kriminalita,“ řekl vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Kraslicích Karel Stodola.