Všechna zdravotnická zařízení v regionu začala od 1. ledna letošního roku vybírat za svou péči poplatky od pacientů. Za návštěvu v ordinaci zaplatí nemocní 30 korun, za každý den léčení, stravování a pobytu v nemocnici 60 korun a 90 korun za návštěvu na pohotovosti. Nejčastěji mají lidé platit přímo do pokladen v ordinacích, po propuštění z nemocnice i převodem na účet.
Zavedení poplatků v ordinacích kritizuje například sokolovský dětský lékař Jiří Martínek. „Na jedné straně mám povinnost ze zákona vybírat poplatky, ze zákona mám ale také povinnost dítě ošetřit. V případě, že nebudu vybírat od pacientů peníze, hrozí mi pokuta od pojišťovny. Já si ale nesmím dovolit dítě neošetřit,“ argumentuje pediatr. „Také mi není příjemné handrkovat se o třicet korun s těmi, kteří nebudou chtít zaplatit,“ doplnil.
Jak a komu platit za lékařské ošetření v Karlovarské krajské nemocnici? „Platby budou pacienti hradit přímo u lékaře v ordinaci. Žádné bankomaty nebo automaty nezavádíme. Peníze uhradí klient přímo proti dokladu,“ uvedla Zdeňka Marková, mluvčí nemocnice v Karlových Varech.
Za návštěvu, při které lékař provedl klinické vyšetření, tak pacient zaplatí třicet korun. „Poplatek se neplatí v případě, že pacient je vyšetřen v ambulanci nebo na jiném odborném pracovišti a následně je přijat k hospitalizaci,“ vysvětlila Marková.
Za výdej každého druhu léčebného přípravku, který je hrazen plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění, zaplatí nemocný také třicet korun. „Jsou–li na receptu předepsány dva druhy léků, platí se za tento recept poplatek šedesát korun bez ohledu na počet balení. Platba se neplatí tehdy, jestliže je výdej léku vázán na lékařský předpis, ale pacient jej plně hradí sám,“ vysvětlila Marková.
Za každý den ústavní lůžkové péče zaplatí klient nemocnice šedesát korun. To znamená, že tyto peníze zaplatí rodič za pobyt u dětí do šesti let věku, za lůžko za novorozence a za inkubátor. „Poplatek se neplatí za den nebo dny, kdy je pacient v propustce. Den přijetí a den propuštění se počítají dohromady, tedy jako jeden den,“ doplnila mluvčí karlovarské nemocnice.
Pacient musí poplatky zaplatit nejdéle do osmi kalendářních dnů po propuštění z hospitalizace, pokud byl pobyt kratší než třicet dnů. „A vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce v případě, že je hospitalizace delší než třicet dnů,“ upozornila Marková.
Za pohotovostní službu si každý občan zaplatí od Nového roku devadesát korun. To se týká pohotovosti pro dospělé, děti i zubní.
„Za ústavní pohotovostní službu, tedy vyšetření v sobotu, neděli a ve svátek a v pracovních dnech od 17 do 7 hodin, se hradí poplatek pouze v případě, že nenásleduje hospitalizace. Na pohotovosti musí pacient platit ihned,“ dodala Zdeňka Marková.
Poplatky pacient nehradí v případě, jde–li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je poskytována podle zvláštního právního předpisu. Potvrzení ovšem nesmí být starší než třicet dnů. Poplatky v nemocnici se nehradí ani za hemodialýzu nebo za vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně. Další vyjmenované diagnózy osvobozené od poplatků od Nového roku stanoví novela zákona.