Stále méně lidí je na Sokolovsku bez práce. Tento trend navíc stále pokračuje. Podle odborníků se tak zvyšuje úroveň lidí. Na druhou stranu však přiznávají, že na průměrnou mzdu dosahuje jen třetina lidí.

Například loni v květnu bylo na Sokolovsku bez práce 9,64 % lidí. K letošnímu květnu eviduje úřad práce 7,68 % lidí, což je zhruba 3 770 lidí. Jen za poslední rok klesl počet nezaměstnaných o 1 100 uchazečů.

Pokles míry nezaměstnanosti má hned několik příčin. Nejpodstatnějším důvodem je podle mluvčího sokolovského úřadu práce Jaroslava Januše fungující ekonomika. „Firmám se daří, není potřeba propouštět zaměstnance, a pokud k nějakému propouštění přece jen dojde, pak to nemá negativní dopad na trh práce. Spolu s přílivem zahraničních investorů, vzrůstajícím zahraničním obchodem a s rozšiřováním a inovací vyráběného sortimentu přibývá volných pracovních míst, a tak se zvyšuje šance pro uchazeče najít místo,“ uvedl Januš s tím, že dobrou zprávou je i to, že ubývá zájemců o práci z řad absolventů. „Z celkového počtu nezaměstnaných je v sokolovském regionu v evidenci pouze 5,7 % absolventů s výučním listem nebo maturitním vysvědčením. Z toho je patrné, že stále více zaměstnavatelů klade důraz na kvalifikovanou pracovní sílu. Zhoršují se tím vyhlídky lidí bez vzdělání, kteří spoléhají na to, že nějakou práci vždycky najdou,“ poznamenal.

Ačkoli Sokolovsko nepokulhává za ostatními regiony co do růstu životní úrovně a modernizace měst, stále patří mezi regiony s nejhorší situací v nezaměstnanosti lidí bez jakéhokoli vzdělání. Uchazečů o zaměstnání, kteří nemají ani základní vzdělání, je evidováno 15,6 %. Z celkového počtu lidí hledajících práci je jich 630.

Jak sám říká Pavel Januš, je s nimi navíc těžká spolupráce. Podle údajů sokolovského úřadu mezi těmito lidmi převažují ti, kteří pochází ze špatných sociálních poměrů. Zájemců o práci alespoň se základním vzděláním je 43 %, tedy okolo 1 730 lidí. Je evidentní, že nezaměstnaných bez odborného vzdělání je víc jak polovina. Procentuálně je to šedesát procent