Plány nabývají konkrétní podoby. Budovu družiny bývalé 4. základní školy převzala v tomto týdnu stavební firma, a pokud vše poběží, jak má, v září příštího roku začne stacionář poskytovat své služby klientům.

„Poslední týden v říjnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Velmi nás potěšilo, že jsme byli tentokráte úspěšní. Šest firem projevilo zájem o rekonstrukci stacionáře a jako nejlepší byla vybrána nabídka firmy SUAS – stavební, s.r.o. V polovině prosince došlo k podpisu smlouvy a k předání staveniště,“ s radostí oznámila ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová.

Otevření stacionáře i v Sokolově už je pro Mateřídoušku nutností. Do Chodova dojíždí řada klientů i ze Sokolova a okolí, a navíc počet už dlouho překračuje kapacitu zařízení. „Do konce června by měly být hotové vnitřní úpravy nového stacionáře, do konce srpna ty vnější, a pokud vše půjde podle plánu, v září bychom mohli rozjet provoz,“ upřesnila termíny ředitelka Bráborcová.

Chod stacionáře v Sokolově bude stejný jako v Chodově. „Budeme vycházet ze zkušenosti a vše samozřejmě přizpůsobovat individuálně jednotlivým klientům,” popsala. V Sokolově se navíc budou ve větší míře soustředit klienti s poruchou autistického spektra, kteří potřebují jiný přístup. Počítá se i s dílničkami pro klienty s těžším handicapem či úlevovou péčí.