Na velkou událost, 15. setkání hornických měst a obcí České republiky, se usilovně chystá letošní hostitel – Chodov. Na Sokolovsko zamíří na čtyřicet hornických spolků, delegací a kapel z celé země, ale i ze sousedního Slovenska a Německa. Termín je dlouho dopředu pevně stanovený. Každý havíř z okolí má jistě v kalendáři zaškrtnutý víkend 16. až 18. září. Čím více se oslavy blíží, přibývá novinek spojených s organizačními přípravami.

Jednou ze zajímavostí je, že ve městě nově vznikl hornický spolek Solles Chodov. A proč právě Solles? Nositel tohoto jména Antonín Solles byl prvním obyvatelem Chodova, kterému bylo v roce 1799 zapsáno v chodovské matrice povolání horník a důlní. Stanovy spolku jsou vyvěšené na informační desce webu města, kde se s nimi mohou případní zájemci o členství seznámit.

Přípravný výbor také pečlivě sestavuje program celého setkání a podrobný časový itinerář. „Vše začne v pátek slavnostním večerem ve společenském sále kulturního domu. Zde biskup Mons. František Radkovský vysvětí hornický prapor našeho města,“ uvedl starosta Chodova Josef Hora.
Hlavním dnem oslav je pak sobota, kdy městem projde průvod. Chybět nemají hornické tradice – svěcení tupláků či skok přes kůži.

Historickým okamžikem by se pak mělo stát odhalení pamětní desky u příležitosti právě tohoto setkání.
„V neděli předpokládáme exkurze pro účastníky akce do uhelných a kaolínových lomů,“ zmínil starosta.

Na slavnostech nemohou chybět ostatní hornická města Sokolovska, jako je například Horní Slavkov. „Se starostou sousedního Krásna jsme si nechali ušít hornické uniformy. Poprvé se v nich ukážeme právě v Chodově při průvodu,“ pověděla starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová. „My jsme byli hostiteli jedenáctého setkání a musím říci, že to byla skutečně velkolepá akce. Lidé na to dodnes vzpomínají,“ doplnila.