Již několik let se táhne soud kynšperských policistů, které obžaloba viní z toho, že po jejich služebním zákroku zemřel Rom Ludovít Kašpar. A včerejší soudní líčení bylo opět odročeno. Jeden ze soudních znalců, podle svých slov, neobdržel od sokolovské nemocnice dokumentaci, kterou žádal.

Soudce Milan Tomeš si vyslechl závěry tří soudních znalců a dvou lékařů sokolovské nemocnice. Šlo většinou o odbornou lékařskou terminologii, kdy přítomní projednávali samotný zákrok policistů Pavla Herinka a Vítězslava Nováka a poté následné podávání léků rychlou záchrannou službou a oddělením ARO.

Soudce se také zajímal o přítomnost látek v těle poškozeného a jejich účinek na organismus, stav orgánů poškozeného a vyslechl si i názory na výsledek pitvy od lékařů Rudolfa Macháčka a Terezy Balcarové.

Přítomní mohli být i svědky výměny názorů mezi přítomnými lékaři. Soudní znalec Jiří Hladík uvedl svůj názor, že příčinou úmrtí Ludovíta Kašpara bylo udušení.

„Známky jednoznačného dušení jsme nenašli. Pokud by k dušení docházelo, našli bychom to," oponoval Macháček. Jeho názor potvrdila kolegyně Balcarová.
„Nález na plicní tkáni neodpovídal dušení," sdělila soudu.

Soudce Tomeš po vyslechnutí všech líčení odročil. „Soudní znalec z oboru farmakologie potřebuje čas na dodání lékařské dokumentace pro posouzení závěru. Tu mu nemocnice nedodala," dodal při včerejším soudním líčení Tomeš.