Citelnou ránu dostane rozpočet města Chodova. Radnice z něj totiž bude muset vyčlenit zhruba 7,7 milionu korun, aby mohla dostát rozsudku Krajského soudu v Plzni. Ten nařídil Chodovu, aby pražské firmě Ficom uhradil ušlý zisk z neuskutečněné zakázky. Dlouholetý spor začal už v roce 1995. Ficom tehdy vyhrál výběrové řízení na dodavatele bytových měřičů tepla v Chodově. Ačkoli předložil nejvýhodnější nabídku, zakázka se nakonec neuskutečnila. Stát totiž zrušil vyhlášku, podle které měla města do bytů tepelné měřiče instalovat. Radnice proto smlouvu s firmou neuzavřela, a ta se rozhodla vymáhat ušlý zisk právní cestou.

„Krajský soud v Plzni vynesl definitivní rozsudek, proti kterému není odvolání. Tím jsme byli odsouzení k tomu, že částku 2,4 milionu korun, již nám dal Ficom k náhradě formou žaloby, musíme uhradit. Plus procenta od doby, kdy jsme se začali soudit, tedy od roku 1996,“ sdělil starosta Chodova Josef Hora.

„Rada doporučila zastupitelstvu částku uhradit, jelikož jsme doposud využili všech prostředků, které v právním systému existují. Současně jsme navrhli podání mimořádného opravného prostředku, což je dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky,“ poznamenal Hora.

Přesná částka, kterou má Chodov zaplatit, je 7 772 291 korun. Sumu tvoří ušlý zisk – 2 463 000 korun, a úroky ve výši 4,8 milionu. „Úrok je nekřesťanský, 16,5 procenta, a počítá se od roku 1996 až do zaplacení - tedy k 31. květnu letošního roku. K tomu se ještě připojují náklady soudního řízení a žalující strany,“ upřesnila tajemnice chodovského městského úřadu Marcela Kubicová.

A jakým způsobem hodlá město celou částku umořit? Ačkoli má ve fondu rezerv 15 milionů, nechce z něj v tomto případě příliš čerpat. „Zdroje jsme záměrně hledali mimo tento fond. Tyto prostředky si totiž šetříme na doplatky investičních akcí. Přesto z něj převedeme 3,1 milionu korun. Další peníze pak půjdou z fondu rozvoje bydlení a jiných prostředků,“ doplnila.