Cílem jubilejního 20. ročníku soutěže je prezentovat všechny současné stavby na území kraje, které jsou zkolaudovány a uvedeny do provozu v období předchozích tří let, tedy od 1. ledna 2018 až do 30. dubna letošního roku. Také letos se budou hodnotit doposud nerealizované projekty či studie. Přihlašovatelem staveb i projektů může být investor, architekt, projektant, zhotovitel stavby, nebo její majitel. Hlasovat o jednotlivých stavbách bude možné od 19. května až do 18. června.