Dne 11. března se pod záštitou Karlovarského kraje na Základní škole v Kynšperku nad Ohří uskutečnilo krajské kolo čtenářské soutěže pro žáky třetích tříd. Z celého kraje přijelo do Kynšperka jedenadvacet soutěžících.

Ústředním tématem akce byla kniha Miloše Macourka „Mach a Šebestová ve škole“. Tuto knihu děti dobře znají a mají ji rády.
Soutěž zahájila Mgr. Irena Všetečková, ZŘ I. stupně, a hned v úvodu byli soutěžící motivováni písní „My jsme žáci 3.B“, při které na interaktivní tabuli probíhaly ilustrace z této knihy. Součástí soutěže byla také ilustrační kresba na dané téma. Na závěr každý ze soutěžících svoji kresbu prezentoval před porotou (členkami poroty byly: Mgr. Růžena Puchingerová ze Základní školy ve Svatavě, PaedDr. Romana Soukupová z PPP v Sokolově, Mgr. Dana Hendrychová ze 6. základní školy v Chebu a Mgr. Miluše Švédová zastupovala kynšperskou školu) a před obecenstvem.

Kvalita čtenářských dovedností byla skutečně na vysoké úrovni, a proto měla porota při rozhodování velice těžkou úlohu. Podle jejího verdiktu se pak na prvních třech místech umístily tyto žákyně:

1. Lea Švecová ze 6. ZŠ Cheb
2. Nikola Dvořáková ze ZŠ v Karlových Varech, Truhlářské ulici
3. Jindřiška Korcová ze 2. ZŠ Cheb

Při vyhodnocení předal Mgr. Jiří Daneš, ředitel Základní školy v Kynšperku nad Ohří, vítězkám diplomy a věcné ceny a všichni soutěžící obdrželi pamětní list a keramickou medaili.
Přejeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily, aby jim láska ke knize vydržela.

Příspěvek do redakce Deníku poslala čtenářka – reportérka
Mgr. Miluše Švédová ze Základní školy v Kynšperku nad Ohří