„Jakub Řehák přijal pozvání do naší knihovny, aby zde svým autorským čtením a povídáním přiblížil současnou poezii,“ informovala knihovnice Klára Hušková. Gymnazisté měli možnost slyšet průřez celou jeho tvorbou, od studentských let na gymnáziu až po ty nejnovější verše. „Jakub Řehák a jeho autorské čtení vnesli do knihovny velmi zajímavou atmosféru, která se naprosto nenuceným způsobem zajisté dotkla všech přítomných, kteří úspěšného básníka nakonec zahrnuli zajímavými dotazy. Mladé obecenstvo se našlo v Řehákově ´Hlavně v tom nehledejte smysl a neptejte se, co tím chtěl básník říct´,“ přiblížila knihovnice průběh setkání studentů s literární osobností.

Spisovatelé do knihoven je společný projekt Asociace spisovatelů a jedenácti knihoven po celé České republice. Městská knihovna Chodov se zapojila jako jediná v Karlovarském kraji. Od září 2017 do června následujícího roku se během projektu představí autorským čtením a debatou deset autorů prózy a poezie. Do Chodova už zavítal kromě Jakuba Řeháka Petr Hruška.
„Po tomto skvělém zážitku už se těšíme na Adama Borziče, který naši knihovnu navštíví 30. listopadu,“ doplnila Klára Hušková.