Lásku ke knihám a čtení musí učitelé a rodiče u dětí vzbudit nejlépe zajímavým způsobem. Vybírat nejen knihy, které odpovídají jejich věku a zájmům, ale také o nich diskutovat, vtáhnout je do děje. Ztotožnit se s postavami, vzbudit v dětech zvědavost. A v tom hraje podstatnou úlohu povinná školní četba. Má být poutavá, zábavná a hlavně má přitáhnout pozornost dětí. Plno dětí neví co číst. A například v Sokolově jdou ještě dál.

"Povinná četba i nadále probíhá, již od předškolní výuky se na předčtenářské gramotnosti pracuje. Realizujeme v praxi projekt, kde se nad četbou setkávají tři generace. Děti ze školky, základní školy a senioři, přičemž jednotlivé skupiny co na sebe věkově navazují se učí od sebe navzájem," říká vedoucí odboru školství sokolovské radnice Barbora Bardonová.

Ve Dvoraně v Lokti vystoupilo několik kapel. Nechyběla ani tombola.
Loketská Dvorana byla plná tanečníků

Například základní škola Rokycanova Sokolov od roku 2013 realizuje projekt Čteme společně. Žáci 1. stupně se pravidelně setkávají se žáky 2. stupně při společném čtení, práci s texty, plnění úkolů rozvíjejících čtenářskou gramotnost. Původně projekt vznikl jako podpora čtenářství u obou skupin, přitom se však osvědčil jako výborná spontánní prevence. Starší takzvaní tutoři realizují hodiny po přípravě s vyučujícím sami, koordinují činnost s mladším spolužákem, vedou ho, pomáhají mu. Vznikají tak přátelství, která se udrží nejen během spolupráce, ale i po ní.

"Mladší mají ke staršímu kamarádovi důvěru, obracejí se na něj s žádostí o pomoc, naopak starší nikdy pomoc neodmítnou. Nemusíme tak řešit žádné konfliktní situace mezi těmito věkovými skupinami. Projektem se vyřešila i multikulturní výchova. Starší nemají žádný problém setkávat se a pomáhat cizincům, kteří školu navštěvují," vysvětluje Bardonová.

V sokolovském MDK se konal jarmark. Bylo tu k vidění nepřeberné množství zboží.
Tašky, svíčky a velikonoční dekorace. V Sokolově se konal jarmark

"Starší žáci také pravidelně navštěvují domovy ošetřovatelské péče, kde se setkávají se seniory nejen při společném čtení, ale i hraní společenských her a povídání. Rovněž tato mezigenerační setkávání mají kromě vzájemného obohacování se preventivní charakter. Děti vidí a cítí bezbrannost našich nejstarších spoluobčanů, vidí stáří v celé své nahotě, vidí bolest, samotu, bezmoc. Zároveň poznávají, jak moc mohou být užiteční, že někdy není potřeba mnoho, aby člověk pomohl, že stačí projevit zájem, naslouchat. I tam vznikají přátelské vazby, bohužel ne vždy mají dlouhé trvání. Setkání se smrtí bývá bolestné, ale děti se učí, že smrt prostě k životu patří," přibližuje projekt ředitelka školy Petra Šišková.

Mladší žáci zase navštěvují děti v mateřských školách a tím se pro změnu oni ocitají v rolích pomocníků. Ukazují svým mladším kamarádům, co se už ve škole naučili, předčítají jim, plní s nimi různé úkoly. Předškoláky vítají ve škole a seznamují je s fungováním školy.

Synthomer Sokolov
Sokolovská chemička spolupracuje na recyklaci s chráněnými dílnami

Témata povinné literatury dávno nejsou stanovená dogmaticky, školy pracují se zájmy žáků a podle toho volí četbu. Výběr doporučené školní četby pro jednotlivé ročníky základních i středních škol je dnes podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy plně v kompetenci vedení jednotlivých škol. Někde ho sestavují samotní kantoři a snaží se, aby byl zajímavý a atraktivní, přizpůsobují jej často zájmům a přáním svých žáků, mohou s ním flexibilně pracovat.