Zcela odlišně a originálně probíhaly hodiny českého jazyka ve dvou třídách na druhé základní škole v Sokolově. Sedmáci v roli jakýchsi opatrovníků či ochránců a druháci jako jejich žáci. Cíl? Zvýšit zájem mladších žáků o čtení a zároveň sblížit dvě odlišné věkové skupiny.

„Výsledek? Neuvěřitelný. Obrovský kus práce nejen co se týká oblasti čtení, ale i vztahů. Z obou skupin jsou dnes kamarádi, kteří na sebe nedají dopustit," říká zástupkyně ředitele Petra Šišková.

„Inspirovali jsme se projektem z časopisu Kritické listy, upravili jsme si ho a vyzkoušeli," řekla třídní učitelka druháků Michaela Frýdlová. A jak to vše vlastně prakticky probíhalo? Sedmáci se se svými druháky potkávali nad knížkami. Jednalo se o knihy, které mladším starší doporučili, protože je třeba sami rádi četli v jejich věku. Po společné četbě ve dvojici, kdy se střídal druhák se sedmákem, kladli starší mladším otázky týkající se porozumění textu či spojování informací.

Kromě čtení se v hodinách objevovaly také aktivity, které napomáhaly vytvoření kamarádských vztahů mezi oběma skupinami. Na konci každé hodiny hodnotily dvojice společně svou práci. Po hodinách čtení následovala hodina dramatizace, kdy si dvojice našly zajímavou pasáž v časopisu Čtyřlístek, trénovaly a následně předváděly výrazné (dramatické) čtení. Protože už se jednalo o sehrané dvojice, dramatizace se velmi povedly.

Druháčci pak navštívili knihovnu, kde se dozvěděli spoustu důležitých informací, a při posledním setkání se sedmáky si vzájemně vyměnili dopisy. Dopisy, v nichž si navzájem sdělovali, shrnovali a hodnotili to, co všechno spolu za několik setkání vytvořili, jak si rozuměli.

„Pokud se projekt rozšíří v rámci celé školy, už nemusíme objednávat výukové programy zabývající se šikanou. Žák, který si vyzkouší roli opatrovníka, vidí, že je v ní úspěšný, nemá potřebu ubližovat svým svěřencům," usmívá se s nadsázkou zástupkyně a zároveň učitelka českého jazyka v sedmém ročníku Petra Šišková.