Ti se rozhodnou pro jednu ze tří variant, kterou jim vedení města předloží. Buď se vysloví pro návrh soudního smíru a doplatku kupní ceny v celkové výši 32 milionů korun, nebo pro dohodu o narovnání. „Třetí variantou je pokračování soudního sporu, který je v Českých Budějovicích nařízený na 16. dubna," uvedl primátor Petr Kulhánek (KOA).

Podle něj se rada města přiklonila ke smíru, čímž by se soudní tahanice mohly definitivně ukončit.

Podle primátora Kulhánka se soudním smírem souhlasí i společnost Golf Resort. Ta už za areál městu zaplatila pět milionů korun, a k tomu už v prosinci loňského roku uhradila devět milionů. Pokud by zastupitelé souhlasili, pak by město od Golf Resortu ještě získalo osmnáct milionů a konečná cena za golf by tak celkem činila 32 milionů korun.

Ale ani rada města nebyla v konečném verdiktu pro ukončení golfového sporu jednotná. Tři z devíti radních byli proti soudnímu smíru a jeden se hlasování zdržel.

„Tři radní byli toho názoru, že doplatek ceny je nepřiměřeně nízký," vysvětlil primátor Kulhánek. V odhadu ceny areálu, na něž si město nechalo vypracovat dva posudky, byly nejen vyšší než doplatek, ale v ceně se rozcházely. Soudní znalec odhadl tržní cenu areálu na 80 milionů korun, druhý posudek, který vypracovalo ČVUT, na 130 až 170 milionů. Tento posudek ale nemohlo město použít v argumentaci o ceně za golf u soudu. Konflikt mezi oběma stranami vyvstal i kvůli zápočtům ceny za investice do areálu. Společností Golf Resort uplatňovaných 24 milionů město rozporovalo a nejprve je zcela odmítlo. Jenomže Golf Resort si stál za svým a na investicích, jimiž golf zhodnotil, trvá. Vedení města nakonec vzalo v úvahu, že ani případně vyhraný spor o určení platnosti kupní smlouvy by další žaloby neukončil. Nastaly by další soudní spory o finančním narovnání a vzhledem k těmto rizikům se radní rozhodli doporučit zastupitelům schválit návrh soudního smíru. Pokud by s tímto návrhem souhlasili, pak by po čtyřech letech skončil jeden z několika soudních sporů, které město kvůli svému majetku prodaného bývalou koalicí ODS a ČSSD údajně pod cenou vede.

Na mimosoudním vyrovnání se před lety domluvilo se současným majitelem Lázní III., soudní žalobu kvůli KV Areně zatím město prohrálo, stejně jako bylo neúspěšné ve zpochybnění smlouvy na prodej bývalého zahradnictví na Vyhlídce.

Naopak úspěšné bylo město v žalobách, kterými si nárokovalo zpět objekty jako svůj historický majetek.