Jedním z největších projektů silničních staveb v regionu bude obchvat Sokolova, kde se realizační cena nákladů první části obchvatu vyšplhá na 153 miliony korun. Stavba začala v březnu tohoto roku. Doposud však není vyřešen problém s výkupem pozemků a nemovitosti potřebných pro třetí, závěrečnou etapu.


„Jednání s vlastníky pozemků již trvají několik let a dosud nebyla nalezena shoda v ceně," nastínila Libuše Bekrová z Hospodářské a sociální rady Sokolovska. Rada se na svém jednání zabývala právě dostavbou Západního obchvatu Sokolova.   Zúčastnění se shodli na tom, že v případě neúspěchu při vyjednávání o výkupu pozemků potřebných pro stavbu Západního obchvatu od vlastníků, jejichž požadavky vysoko překračují znalecký odhad nemovitosti, bude nutné začít pracovat na přetrasování části obchvatu. A to takovým způsobem, aby nebyly problémové pozemky a nemovitost dotčeny.

Samotní majitelé si nemyslí, že jejich požadavky jsou přemrštěné. Bez svého právního zástupce se však odmítli do tisku vyjádřit. 


Silnice má vést po západní straně města směrem do Svatavy. Rada variantu přetrasování třetího  úseku Západního obchvatu podporuje a doporučuje ji připravit v co nejkratším možném termínu. Dostavbou obchvatu Sokolova bude dokončeno vyvedení tranzitní silniční dopravy z centra. Sokolov by tak mohl být prvním z větších měst v kraji s celým obchvatem. Místostarosta Sokolova Karel Jakobec našel na stavbě ještě jednu velkou výhodu. „Asi nejhezčí na celé akci je to, že město Sokolov se přímo investičně nepodílelo na této stavbě," konstatoval Jakobec.

Projekt se uskuteční v rámci programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. ⋌