Podpoří celkem 102 organizací.

„Snažíme se vytvářet rovnocenné podmínky pro rozvoj sportu v regionu, a proto podporujeme i menší sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, kterým velice často chybí prostředky na opravu a údržbu jejich sportovišť. V letošním roce mezi ně rozdělíme více než 9,9 milionu korun. Jsme si vědomi toho, že právě tyto organizace přispívají k popularizaci sportu a že se v jejich řadách rodí sportovní talenti, kteří pak skvěle reprezentují kraj na národních i zahraničních soutěžích,“ uvedl radní Jindřich Čermák, jenž má na starosti oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Celkem bylo přijato 109 žádostí, 5 z nich žadatelé stornovali. Podmínky dotačního titulu nakonec splnilo 102 žádostí. Při jejich kontrole byla posuzována nejen bezdlužnost, ale také případné duplicity.

Jindřich Čermák, Česká pirátská strana
Hitem letošních přijímaček je obor automechanik, víceletá gymnázia stále vedou

„Celkové nároky sportovních organizací výrazně překročily alokaci dotačních programů, a to více než o 7 milionů korun. Museli jsme tedy přistoupit k jejich krácení. Peníze od kraje půjdou například na obnovu a údržbu volejbalového a beachvolejbalového areálu v Karlových Varech – Tuhnicích, na výměnu starého mola na loděnici Dřenice, na modernizaci tribuny v Dolním Rychnově či na rekonstrukci stáje pro koně, jež vlastní Jezdecký klub Karlovy Vary - Stará Role. S přispěním kraje se opraví i šatny a toalety v hale Tělovýchovné jednoty Ostrov, zmodernizuje se závlahový systém na fotbalovém hřišti v Citicích a Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov si pořídí travní traktor,“ doplnil Jindřich Čermák.