Městská policie Sokolov se rozhodla od září nabírat nové zaměstnance na pozici správce majetku města. Noví zaměstnanci byli dlouhodobě evidováni na úřadu práce a na mzdy bude úřadem poskytnuta městské policii dotace. Všichni pracovníci jsou označeni reflexní vestou. Dále u sebe mají tašku, kde nosí lékárničku, sáčky na psí exkrementy či pytle na odpad. Mezi jejich hlavní náplň práce však patří i řada jiných aktivit.

„Snažíme se dát šanci lidem z úřadu práce, kteří nemohou dlouho najít zaměstnání," říká starosta Sokolova Jan Picka. „Uklízejí sokolovské ulice, hlídají hřiště, parky či jiný majetek města a nově bude další z nich dělat řidiče u nově zavedené služby Senior taxi," doplnila místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

„Již jsem pár lidí s nápisem na zádech správce majetku města potkal. Zajímalo by mě, co vše mají na starost," ptá se jeden ze Sokolováků. Město upřesňuje, že správci dohlížejí na majetek a hlásí zjištěné závady.

Jde o lampy, lavičky, koše a další. Provádí též šíření osvěty v oblasti dodržování vyhlášek města. Dozorují na sportovištích v době, kdy jsou otevřená pro veřejnost, a vypůjčují zde sportovní náčiní. Hlídají i funkčnost a bezpečnost dětských hřišť, a to i za pomoci detektoru kovů. Provádí kontrolu stavu městské zeleně i hladiny městských rybníků včetně přítoku nebo úklidové a pomocné práce, jako je například spadané listí na lavičkách.

V nadcházejícím zimním období budou prý uklízet sníh, plnit krmítka a kontrolovat budky. Provádí též distribuci sáčků na psí exkrementy, kontrolují funkčnost a bezpečnost cyklostezek a v neposlední řadě dohlížejí na zaparkovaná vozidla. Nudou tedy správci rozhodně netrpí.