Obrovský rozvoj zaznamenává v posledních měsících Denní centrum Mateřídouška v Chodově. Zatímco před prázdninami stacionář pečoval o dvacet osm klientů, dnes jich má čtyřicet. Stejné je to i se zaměstnanci, vyšší kapacita zařízení totiž automaticky vyžaduje více odborných pracovníků. A Mateřídouška je sehnala. Navíc rozšířila své prostory a dočkala se i nového vybavení. Vedení centra to ale nepovažuje za samozřejmé. Naopak. Bez tvrdé práce a podpory sponzorů by prý nic podobného stacionář nedokázal. Tím spíš, že od ledna letošního roku už nespadá pod řízení kraje, ale funguje zcela samostatně jako obecně prospěšná společnost.

„Musím přiznat, že určité obavy jsem měla. Padla na mě totiž zodpovědnost za veškerá rozhodnutí a chod zařízení. Jsme společnost a ta musí mít dostatek peněz na mzdy zaměstnanců. Ti navíc musí mít jistotu a dobré podmínky pro svůj další rozvoj,“ vysvětlila ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová.
Ta říká, že osamostatnění z područí kraje nebylo krokem do neznáma, ale spíše stavění na vlastní nohy. „Byla tu letitá zkušenost, takže přechod nebyl složitý. Stále se ale učíme. Bez toho by to ani nešlo. Jedině tak můžeme zkvalitňovat poskytovanou péči a mít spokojeného klienta,“ prohlásila ředitelka.
Poptávka po službách, které centrum poskytuje, je velká. „Momentálně jsme zcela plní. Klienty máme z Chodova a okolí, Sokolova a také nějaké z Karlových Varů. Kvůli značnému zájmu jsme už zavedli i pořadník,“ zmínila Bráborcová.

Její slova potvrzuje i chvála ze strany samotných klientů. „Já jsem tady nadmíru spokojená a moc se mi tu líbí. Všímám si také změn, které se tady dějí, a musím říci, že jsou jenom k lepšímu,“ řekla srdečně klientka Mateřídoušky Soňa Paduchová.

Jednou z novinek, kterými se centrum může pochlubit, je vířivá vana s funkcí podvodních masáží za tři sta tisíc korun.
„Tu máme díky občanského sdružení Život dětem. Další výbornou věcí je masážní křeslo v hodnotě čtyřiceti tisíc,“ upřesnila ředitelka s tím, že vylepšení se dočkala i snoezelenová místnost sloužící především ke zrakové stimulaci klientů s těžkým postižením.
„Ta nová vana je skutečně výborná. Má plno možností,“ zhodnotila inovaci další z klientek Klára Dvorská.

Více o stacionáři v úterním vydání Sokolovského deníku.