Kostel svatého Jakuba Většího je římskokatolický děkanský kostel v Sokolově.Kostel svatého Jakuba Většího je římskokatolický děkanský kostel v Sokolově.Zdroj: Mária CibováJak informoval sokolovský mluvčí Michal Švarc, radnice už začala pracovat na obnově kapucínského kláštera. Jednat chce i se zástupci pravoslavné církve o renovaci nedaleké modlitebny. „Chtěli bychom, aby se Staré náměstí stalo odpočinkovým místem pro obyvatele Sokolova, ale i výchozím bodem pro návštěvníky. Vedle výsadby nových stromů zde připravujeme i instalaci laviček nebo interaktivních prvků, které by popisovaly historii města. Také chceme, aby zde začínaly naučné stezky, které plánujeme vytvořit,“ doplnil starosta Kubis.

Sokolov má velké plány s klášterem. Má se stát turistickým bodem.
Sokolov má velké plány s klášterem. Má se stát turistickým bodem

Na jednání se obě strany shodly na tom, že oprava kostela je nutná. „Nabídli jsme panu biskupovi, že se k tomuto tématu ještě znovu sejdeme a budeme společně hledat vhodné dotační tituly. Pan biskup zase přislíbil, že nám pomůže při jednáních s církví ohledně projektu na revitalizaci kapucínského kláštera,“ uzavřel starosta Petr Kubis.

Původní kostel sv. Jakuba Většího tu stál už od 13. století, ale v roce 1632 byl zpleněn saskými vojáky. Vzápětí však v letech 1632 až 1637 opraven a současně přestavěn do pozdně renesanční podoby. Další přestavbu, tentokrát barokní, kostel prodělal v letech 1671 až 1681. Věž kostela byla stavěna na konci barokní přestavby v letech 1680–1681. Jako spousta jiných kostelů, ani tento se nevyhnul požáru a v roce 1873 vyhořel. Do původní podoby byl opraven až v roce 1880. Vybavení kostela je převážně barokní a hlavní oltář, který pochází z roku 1756, je doplněn o sochy světců od sochaře a řezbáře Jakuba Eberleho. Oltáře na stranách byly převezeny ze zrušeného servitského kostela sv. Michala v Praze a jsou dílem sochaře Ignáce Platzera. Zatím naposledy byl kostel sv. Jakuba Většího opravován v letech 1993 až 1994.
zdroj: turistika.cz