„Ve Starém Sedle máme nové veřejné osvětlení za čtyři miliony korun. Místní se dočkali i nových chodníků kolem velmi frekventované hlavní ulice ze Sokolova do Lokte. Tento projekt vyšel na 16 milionů korun a dotací ve výši 90 procent nám přispěl Státní fond dopravní infrastruktury. Za pomoci dotace jsme také opravili několik ulic v obci,“ řekl starosta Starého Sedla Miroslav Toncar.

Kde obec naopak se svou žádostí neuspěla, byla rekonstrukce bývalé školy. Tu chtějí rekonstruovat na byty pro osm nájemníků. Celkové náklady jsou odhadovány na 18 milionů. Opravovat se bude i střecha objektu. „Se žádostí o dotaci jsme neuspěli, ale budeme to zkoušet dál,“ potvrdil Toncar.

V současnosti je Staré Sedlo slibně se rozvíjející obcí. O četných výstavbách a opravách, které obec zažívá, informuje program obnovy obce.

Ten v minulosti zahrnoval například vybudování víceúčelového hřiště v prostorách starého hřbitova, opravu lávky přes řeku, rozšíření a opravu urnového háje, vybudování kanalizace v obci, úpravu hřiště u základní školy, obnovu a vybudování nového veřejného osvětlení.

Závěrečná třetí etapa rozsáhlé revitalizace panelového sídliště, které tvoří ulice Tovární, Školní a Palackého.
Nové atrakce na chodovském sídlišti berou kolemjdoucím dech

Nechyběla ani rekonstrukce či výměna vedení místního rozhlasu, přeměna místního kina na víceúčelový sál s menším jevištěm, vybudování půdních bytů, obnova tří čekáren na zastávkách hromadné dopravy či zmíněné opravy chodníků a osazení zámkové dlažby směrem na Loket.

Obec se může pochlubit i postupným zateplením všech obecních objektů, opravou požární nádrže či zdi nového hřbitova.

Kdy přesně obec Staré Sedlo vznikla, není známo. První dochovaná zmínka o ní však pochází již z roku 1249. Tehdy byla označována jako „Sedlo“. Staré Sedlo bylo v této době jako tvrz předsunutým opevněním loketského hradu. Bylo spojeno s Robičskou bránou a jeho majitelé byli povinni přispívat k obraně hradu i města. Zdejší tvrz stávala na ostrohu pravého břehu řeky Ohře, kde k řece přitéká malý potůček. Roku 1397 postoupil král Václav IV. tuto tvrz jako součást sokolovského panství městu Lokti, které ji pak už drželo natrvalo. Přesná doba, kdy tvrz zanikla, není známá.

Podle některých domněnek se tak stalo již v 15. století.