To schválilo žádost Sokolova o dotaci v rámci výzvy Podpora obnovy místních komunikací. Město tak obdrží téměř 3,6 z celkových 7,9 milionu korun. S opravou silnice se počítá v příštím roce. Silnice je už ve velmi špatném stavu, s velkým množstvím propadů a prasklin v povrchu. Zastupitelstvo města na svém posledním jednání schválilo vyčlenění prostředků na projekt Stavební úpravy komunikace ulice Atletická. Oprava komunikace má být dokončena na podzim roku 2021.

Jednou z posledních zakázek, která se oproti původnímu rozpočtu prodražila, byla oprava smuteční síně.
Projektanti musí s kůží na trh