Zástupce ombudsmanky do Sokolova přijel proto, aby zjistil, jak funguje opatření obecné povahy. Opatření vyhlásilo město na některé sociálně vyloučené lokality. Do těch odmítá posílat doplatek na bydlení, což se nelíbí několika senátorům.

„Hovořil jsem se starostou, místostarostkou a ředitelem firmy spravující obecní bytový fond. Obec má přibližně 24 tisíc obyvatel. Nově, před vydáním shora uvedeného opatření se do obce přistěhovalo asi 600 nových obyvatel, zpravidla Romů, kterým bydlení nově zajistili soukromí vlastníci bytů,“ popsal Křeček.

Zároveň upozornil, že peníze od státu lze získat i jinak. Díky pěstounské péči, která je v Sokolově poměrně oblíbená, a to zejména mezi příbuznými. Zástupce ombudsmanky odtajnil i výši dávek.

O tom, že je v Sokolově náhradní rodinná péče populární, svědčí fakt, že o ni žádají dvě stovky rodin či rodinných příslušníků.

„Jiný způsob, jak získat snadno peníze od státu, je existence příbuzenských pěstounů, kteří byli zřízeni proto, aby o opuštěné děti pečovaly nikoliv cizí osoby, ale, pokud je to možné, některý příbuzný. Jaké je to v praxi? V Sokolově je 200 takovýchto pěstounů. U některých existuje vážná pochybnost, zda o svěřené děti skutečně osobně pečují. Jedna z nich takto ‚pečujících‘ o 4 děti dostává měsíčně 69 tisíc korun,“ prozradil Křeček.

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které na rozdíl od ústavní péče má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj.

Náhradní rodinná péče se v České republice uskutečňuje v několika právních režimech.

Jde o adopci (tj. osvojení), poručenství a opatrovnictví nebo pěstounství.