Jde o silnici s kruhovou křižovatkou, která povede rovněž k chystanému vývojovému a testovacímu centru automobilky BMW Group.

„K jejímu vybudování se Karlovarský kraj zavázal v memorandu, které uzavřel s firmou BMW Group a společností Sokolovská uhelná. Náklady na stavbu dosáhly 92,3 milionu korun včetně DPH. Na vybudování silnice se nám podařilo získat finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ upřesnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Stavba trvala téměř deset měsíců. „Během výstavby se nevyskytly žádné zásadní komplikace. Toto nové napojení bude hlavní příjezdovou cestou do vzniklé komerční zóny a bude sloužiti při výstavbě areálu BMW Group,“ dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jan Lichtneger.

Výstavba samotného areálu už běží. „Projekt je významným strategickým krokem. Velice vítám takový typ investic, které do kraje přinesou vysokou přidanou hodnotu a kvalifikovaná pracovní místa. Pomůže to řešit pracovní uplatnění obyvatel v regionu a oživit jeho ekonomiku,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Součástí areálu budou zkušební okruhy, administrativní a provozní budovy, dílny a sklady.

Kraj se bude podílet na vybudování parkoviště, nabíjecích stanic pro elektromobily a zastávek pro autobusy. Zprovozněn má být v roce 2022.

„Dokončení příjezdové komunikace pro komerční zónu Podkrušnohorské výsypky je dalším důležitým krokem v projektu Vývojového centra BMW Group. Významně přispěje k dalšímu průběhu stavby, která započala v polovině května,“ řekl Andreas Heb, vedoucí projektu.