„Ano, pod silnicí se táhnou betonové desky, které jsou až 30 centimetrů silné. Jde o šedivý kvalitní beton, kterým při stavbě před mnoha lety rozhodně nešetřili. Ten se musí všechen rozbít a odstranit,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.
Stavba se proto na několik dní zastavila a jednalo se o ceně za vícepráce, popřípadě o novém termínu dokončení.
„Zdržení stavby zohledníme v termínu. Co se týče víceprací, měli bychom se vejít do sumy, kterou jsme na akci vyčlenili,“ podotkl starosta.

Město přitom pozvalo a zaplatilo před rekonstrukcí vozovky georadar. Ten měl zjistit možné výdutě pod povrchem, které nadělaly stavařům vrásky při rekonstrukci sousední ulice Vítězná. Tam se kvůli výdutím stavba protáhla i prodražila.
Ve Spartakiádní však nic podobně problematického neukazoval. Ukázal pár výdutí, nad nimiž však vozovka držela. Nyní už stavaři i úředníci vědí proč. Držely ji ony betonové desky.

Vedení města však přiznalo, že nikoho nenapadlo provést k průzkumu georadarem ještě vrty, které by beton odhalily.
Délka řešeného úseku je 470 metrů. Součástí rekonstrukce jsou úpravy bezprostředního okolí komunikace a rozjezdů souvisejících obslužných komunikací, včetně vyvolaných přeložek sítí technické infrastruktury. Stavba je rozdělena do dvou etap.