Právě v těchto dnech budou stavaři žádat o prodloužení termínu dokončení. Ten dosavadní je stanoven na říjen 2021. Investorem je ministerstvo financí a finančně se spolupodílí i Sokolov. Celkové náklady jsou zhruba 58 milionů korun a Sokolov zaplatí 1,8 milionu.

"Postupně montujeme další dílce lávky, které jsou už složené na místě. Poté přijde na řadu mostovka, která se musí usadit na betonový pilíř na druhé straně břehu. Máme na ministerstvu financí požádáno o prodloužení termínu dokončení a nový harmonogram. V současné době je to v jednání. Bohužel v zimě nám nevhodné klimatické podmínky nedovolí některé technologie a tak se jako reálný termín dokončení jeví jaro 2022," řekl stavbyvedoucí František Laštovička.

Stát stavbu zaplatí z fondů na následky zahlazování důlní těžby. Jako neuznatelné náklady však vyřadil ze zakázky veřejné osvětlení a kamerový systém. Město se rozhodlo je zaplatit ze svého.

Ze všech mostů a můstků, kterých je v Sokolově mnoho, byla Krejcarová lávka v nejhorším stavu. Město ji dokonce jeden čas muselo zcela uzavřít, a to kvůli bezpečnosti.

Požár kuchyně zavinil pes, který hledal něco k snědku
VIDEO: Pes hledal něco k snědku. Tlapkou zapnul sporák a způsobil požár

První mostovka složená ze šesti částí byla zkompletovaná na staveništi. A během jednoho dne v polovině července pak byla na svém místě. Další díly nad řeku instalují dělníci už po jednotlivých částech. Obrovský jeřáb, ještě silnější, než ten, který si hravě poradil s mostovkou, se ale v Sokolově objeví ještě jednou, a to v září. Nad Ohři zvedne a usadí hlavní pylon. Lávka pro pěší je navržena jako ocelový zavěšený most o třech spojitých polích s horní mostovkou. Hlavní trám sestává ze dvou plnostěnných nosníků vzájemně propojených příčníky a bude prostřednictvím šikmých táhel, zavěšen na ocelovém nosníku, respektive pylonu.

Původní projekt hovořil o mnohem vyšší částce, zhruba 70 milionů korun. Došlo proto k přepracování projektu. Lávka je spojnicí s Jižním lomem, kde má město určité záměry. Již v současné době jde o jednu z rekreačních oblastí, která propojuje vodácké tábořiště, park, meandr řeky Ohře a na druhém břehu Staré náměstí.

„Název lávky je odvozen z minulosti, kdy se za přecházení vybíraly krejcary,“ řekl ředitel muzea Michael Rund.

Základní parametry nové Krejcarové lávky:

Celková délka lávky v hlavním směru 141 m

Celková délka boční lávky 43 m

Šířka boční lávky 2 m

Šířka mostovky v místě nástupu 3 m

Šířka mostovky u střední podpory 7 m