Investice města a Karlovarského kraje vyjde na 60 milionů korun. Stavba s sebou nese různá omezení pro automobily, chodce i cestující v autobusech.

Odměnou jim ale bude vybudování 50 parkovacích míst, chybět nebudou nové objízdné komunikace, budovy dopravního terminálu, nové chodníky kolem parkoviště u benzinové pumpy a samotné benzinové pumpy. Dojde také ke kácení dřevin a zároveň k výsadbě 25 nových stromů a další zeleně. Stavaři také slibují, že během stavby bude vždy umožněn průjezd křižovatkou u benziny, a to jak směrem na Sokolov, tak na Horní Slavkov. V místě došlo také k odstranění autobusových zastávek. Na stavbě jsou umístěna a označená provizorní autobusová stání linkových autobusů, které tam budou stále zastavovat. Jejich cestující už to mají o něco těžší.

"Jen si nás vyfoťte. Musíme chodit mezi projíždějícími auty přes celou stavbu," žehrala na složitou dopravní situaci v místě stavby skupinka žen. Vedení města přiznává, že během stavby budou různá omezení, která omezí pohyb ve staveništi. Je při něm třeba dodržovat pokyny stavebníka a dopravní značení, která se budou v průběhu stavby  měnit. O změnách v průběhu stavby, které budou mít vliv na automobilovou dopravu i pěší, slíbilo město průběžně informovat.

V Sokolově začali stavět dvě chytré zastávky pro autobusy
V Sokolově začali stavět dvě chytré zastávky pro autobusy

"Pevně věřím tomu, že dokončený projekt prospěje dopravní situaci na našem náměstí a vznikne nový důstojný vstup do centra Lokte," říká starosta města Zdeněk Bednář. V tomto místě totiž parkují zájezdové autobusy přivážející do historického centra Lokte turisty. Je zde také velká parkovací plocha, která slouží jak návštěvníkům centra, tak sousednímu amfiteátru, kde se koná řada kulturních akcí. Svým tvarem a řešením byla trochu podivná i křižovatka. Celá se objížděla velkým obloukem. Jejím středem mohly projíždět jen autobusy a přímo uprostřed stála zastávka.

Na projekt dostalo třítisícové město dotaci 35 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu.

Krajští silničáři už potvrzují první omezení. "Řidiči musejí počítat s částečným dopravním omezením v místě Loket - předmostí. Doprava bude řízena pomocí přenosných dopravních značek a v případě potřeby i kyvadlově pomocí světelného signalizačního značení," informují silničáři.

Akci vítají nejen místní, ale i návštěvníci historického města. "V centru Lokte, přímo na náměstí, se dá zaparkovat v běžných dnech velmi těžce. Je tam zákaz vjezdu, výjimku mají pouze rezidenti. Pokud jsou nějaké akce na hradě nebo v amfiteátru, není šance zaparkovat vůbec. A to i na místech, která nabízejí za předražené peníze soukromníci. Jezdíme sem poměrně často na koncerty. Jakékoliv zlepšení dopravní situace v tomto městě proto vítám," řekl jeden z návštěvníků města Pavel Holan z Kraslic.

Bývalou průmyslovku by v Lokti by mohla nahradit církevní škola
Bývalou průmyslovku by v Lokti mohla nahradit církevní škola