Rekonstrukci za 25 milionů hradí město ze svého rozpočtu. Nechce být svázáno dotačními podmínkami při následném obsazování bytových jednotek nájemníky. Kdo bude v bytech bydlet, a za kolik, vedení města ještě netuší.

„Slibované malometrážní byty se zahrádkou či balkony nebo drobnými službami přímo v objektu se konečně začaly stavět. Problémy mělo město i s projektantem. V podmínkách dotace byla například dlouholetá udržitelnost projektu. Omezující byly podmínky rovněž v případě výběru nájemníků, kdy dotační program, který jsme chtěli, neumožňoval bydlení pro mladé rodiny, ale jen pro seniory. Rozhodli jsme se proto financovat přestavbu objektu z rozpočtu města,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.
Zároveň přiznal, že velkým zklamáním byl pro město projektant.

„Za dobu našeho působení ve vedení města se nám něco podobného stalo poprvé. Často jsme bouchali do stolu,“ dodal Picka.
„Objekt chráněných dílen v Sokolově Zdraposo není využitý ze sta procent. Proto jsme se rozhodli, že jednu polovinu využijeme na bydlení. Nechali jsme udělat projekt, kde budou malometrážní byty,“ řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

V objektu tak budou kromě nájemníků nadále chráněné dílny a přibýt by mohla řada dalších užitečných potřeb. Vedení města skloňuje služby jako masér, ordinace dětského lékaře, tělocvična, společenský sál nebo malá pekárenská prodejna.
Sokolov narazil u Ministerstva pro místní rozvoj při první žádosti o dotaci na vybudování bytů pro seniory. Tam spolu s nimi měly být i prostory pro komerční účely, které měly seniorům zjednodušit život. Šlo o zmíněné masáže či pekárnu. A právě zde město neuspělo.

Byty by se totiž musely stavebně oddělit od těchto komerčních aktivit. Tím pádem by se však odstřihlo druhé křídlo budovy od výtahu, což je naprosto nevyhovující. Sídlí zde totiž dílny pro zdravotně postižené.