Stavaři začnou pracovat na první padesátce ze slibovaných dvou set parkovacích míst na sídlišti Michal. Řidiče i chodce zejména v Mánesově ulici tak čekají omezení a měli by sledovat přechodná dopravní značení v této lokalitě.

„První etapa zahrnuje stavební úpravy chodníků, komunikací a ploch pro parkování. Realizací této etapy vznikne čtyřicet šest parkovacích stání. V rámci první etapy budou řešeny také přeložky stávajících inženýrských sítí," naznačila mluvčí sokolovské radnice Dagmar Mašková. Ve dnech 26. a 27. ledna dojde k osazení přechodného dopravního značení a s platností od 2. února k dopravnímu omezení – uzavření slepé části komunikace ulice Mánesova. Stavba bude realizována zhotovitelem vybraným v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce, společností Eurovia CS.

„Termín dokončení první etapy se předpokládá do konce dubna 2015. Uzavření této části komunikace je pro dobu výstavby nezbytnou nutností, a proto vedení města žádá občany o toleranci, trpělivost a zvýšenou opatrnost v době realizace plánovaných stavebních úprav, za což předem děkuje," dodala mluvčí. Dokončením celého projektu, které je stanoveno na posledního srpna tohoto roku, vznikne celkem 215 parkovacích stání.

„Parkování na sídlištích je katastrofa. Mnoha řidičům se tak uleví. Vím ovšem, že jsou zde i lidé, kteří nechtěli parkoviště na úkor zeleně, a tak bude menší. Uvidíme, jestli to pomůže," řekl jeden z obyvatel sídliště Michal.