Slavnostním výkopem odstartovala včera v poledne výstavba další části rychlostní silnice R6 mezi Sokolovem a Novým Sedlem. Ta navazuje na právě realizované úseky – jeden směřuje na Jenišov a druhý opačným směrem k Tisové. Nový, 7,5 kilometru dlouhý úsek čtyřpruhové silnice je v podstatě poslední stavbou, která by po dokončení měla scelit R6 mezi Karlovými Vary a Chebem. Podle projektantů tak dojde k výraznému zvýšení plynulosti dopravy a podstatnému zkrácení doby jízdy.

„Stavba úseku Nové Sedlo – Sokolov je jen jednou ze souboru staveb R6 v této části, proto k dosažení zkapacitnění trasy mezi Karlovými Vary a Chebem dojde až realizací všech projektů, mezi něž patří i trasa Kamenný Dvůr – Tisová, která je před dokončením,“ bilancuje více než 20 kilometrů dlouhý úsek rychlostní komunikace generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík.

Nová trasa je navržená s třímetrovým středním pruhem, zpevněnou krajnicí a jízdním pruhem dvakrát 3,75 metru. V místech připojení mimoúrovňových křižovatek pak budou připojovací a odpojovací pruhy.
„Trasa má v co největší míře využívat stávající silnici I/6. Tato zásada však nemohla být dodržena v části, která prochází významným krajinným prvkem lesa, kde silnice nesplňovala požadavky EIA, a proto se zde odchýlila od současné výšky tak, aby pod silnicí I/6 podešel biokoridor spolu s lesní cestou,“ zmínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.

Mimoúrovňové křižovatky pro připojení vzniknou u Sokolova – Těšovic a také u Staré Ovčárny. Všechny ostatní přímé sjezdy a odbočení ze silnice I/6 budou zrušené.
„I když se trasa významně nepřibližuje obytné zástavbě, v místech, kde nebudou po zprovoznění nové komunikace dodrženy hlukové limity, jsou navržena protihluková opatření dvojího typu. Jsou to protihlukové stěny v délce téměř 1,5 kilometru a případná výměna oken za nová,“ poznamenala mluvčí.

Otevření nového úseku se plánuje v září roku 2011. Celá trasa budoucí R6 je součástí silnic evropské sítě E48, která zajišťuje spojení mezi Prahou, Karlovými Vary, Chebem a státní hranicí s Německem.