Karlovarský kraj/ Za dvacet devět měsíců se motoristé projedou po novém úseku rychlostní silnice R6 mezi Sokolovem a Tisovou. S takovým záměrem včera oficiálně odstartovala výstavba zhruba 5,4 kilometru dlouhé komunikace, která se má v budoucnu stát součástí hlavní spojnice mezi Chebem a Karlovými Vary.

„Uvedený úsek R6 přispěje po svém úplném dokončení vzhledem k rozšíření komunikace z dvoupruhové na čtyřpruhovou k výraznému zvýšení plynulosti dopravy a dále i k podstatnému zkrácení přepravní doby,“ vysvětlil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík. Současně připomenul, že se jedná o předposlední úsek R6 mezi oběma městy. „Poslední částí bude úsek mezi Sokolovem a Novým Sedlem. Projekt je již připravený, vypisujeme soutěž na výběr zhotovitele a počítáme, že s ním začneme v příštím roce. To znamená, že i tato trasa bude hotová v roce 2011,“ pokračoval Brunclík.

V rámci výstavby obchvatu Sokolov – Tisová má dojít k úpravám stávajících silnic II. a III. třídy a také místních komunikací města Březová. „Už dnes mohu říci, že nám nová R6 hodně pomůže. Dopravní situace na hlavním tahu je totiž dnes neskutečně obtížná a všichni Březováci na úpravu čekají spoustu let,“ řekl starosta Březové Miroslav Bouda.

„Zásadní je, že tu vznikne soustava kruhových objezdů a přitom se zachová obslužná komunikace směrem jak na Dolní Rychnov, tak na Cheb. Situaci určitě zlepší i různé výjezdy a nájezdy. Mimo jiné tam získáme i kus silnice bývalé I/6, kterou určitě využijeme, stejně jako objezd, jenž bude sloužit k napojení na místní lesopark,“ doplnil Bouda.

Více ve čtvrtečním vydání Sokolovského deníku.