Seniorů však stále přibývá, co teď? Vedení sokolovské radnice tvrdí, že je město v dobré finanční kondici a dům pro seniory by tedy mohlo postavit na etapy ze svého rozpočtu. S tím šli také radní do zastupitelstva, které tento návrh schválilo.

Město se pustilo do projektu s vědomím, že z celkové částky 130 milionů korun požadovalo dotaci ve výši 70 až 80 milionů korun. Zbytek by Sokolov zaplatil ze svého rozpočtu. Uspokojeno bylo údajně více menších projektů.

„Přestože je Sokolov třetím největším městem našeho kraje, touto službou doposud nedisponuje,“ potvrdila místostarostka Renata Oulehlová.

S Karlovarským krajem bylo domluveno zařazení objektu do sociální sítě, a tím pádem také přispívání na provozní náklady.

Posláním projektu je předejít sociální izolaci seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří v důsledku svého věku již plně nezvládají běžné denní úkony a situace.

Novostavba pobytového zařízení napomůže seniorům a osobám se zdravotním postižením zvýšit kvalitu života poskytováním kvalitních sociálních služeb a odborné zdravotnické péče profesionálním týmem pracovníků za podpory rodinných příslušníků klienta.

Zařízení bude poskytovat ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, aktivizační činnosti, relaxační činnosti a další.

Nové sociální zařízení bude vystavěno na místě zbourané bývalé 4. Základní školy. Z té zůstala stát pouze družina s jídelnou, které získalo denní centrum Mateřídouška a také tělocvična, kterou si ponechalo město.