Plánovalo se mít hotovo do konce července tohoto roku. Prozatím se však neděje nic. Důvodem je, podle vedení města, čekání na dvě přeložky od firmy ČEZ.

„Dnes je tam plocha, jejíž stav je neutěšený. Chceme tam nechat vybudovat náměstíčko pro pěší,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková.

Plochu by měly tvořit velkoformátové dlaždice, záhony s okrasnými rostlinami, dojde k výsadbě stromů. Odstraní se stará plakátovací plocha, nainstaluje nová v podobě kulatého válce. Zmizel i bývalý stánek. Mezi novým mobiliářem budou i hodiny.

„Termín dokončení bychom věděli, kdybychom nebyli rukojmím ČEZu. Od května nám slibují zhotovení dvou přeložek. Ve čtvrtek mají jednání a dají nám vědět,“ doplnila Špičková.

Zakázku zhotoví městská organizace Sokolovské technické služby za necelé 4 miliony korun. Nikdo jiný se za tuto cenu nepřihlásil. Jedná se o nejfrekventovanější část pěších komunikací sídliště, které tvoří přímou spojnici s centrem města. Pozemek stavby přiléhá k ulici Spartakiádní. Travnaté vyšlapané plochy mezi obchodem a Spartakiádní ulicí a asfaltová a zadlážděná plocha před obchodem budou nahrazeny zpevněnou plochou z velkoformátové dlažby s vynechanými oky pro okrasné záhony a trávník. Lemy budou tvořeny žulovými kostkami.

Do prostoru bude umístěn i nový mobiliář. Odpadkové koše či hodiny. Stávající plakátovací plocha bude nahrazena plakátovacím sloupem přístupným ze všech stran. Dojde i k výměně veřejného osvětlení.

„Celková revitalizace Vítězné byla potřeba. Léta se na ni kašlalo,“ říká tamní obyvatelka Klára Veselá.

Sokolovská ulice Dukelská
Jedni chtějí zeleň, druzí parkovat