Dalším městem, které redakce Sokolovského deníku navštívila, je Královské Poříčí. Při úvodním rozhovoru starosta Ivan Stefan pohovořil o uskutečněných projektech a plánech, jež radnice připravuje. Podrobně je představíme během tohoto týdne v rubrice U vás na návštěvě.

Jaké investiční akce se vám letos v Královském Poříčí podařilo uskutečnit?

Letos se povedla doslova celá řada věcí. Když vezmu investiční projekty, tak právě probíhá oprava jednoho z bytových domů z třicátých let minulého století, který patřil k nejhorším v obci. A to z hlediska spotřeby tepla a vybavení. Ta oprava se momentálně dokončuje. Provedla se tam kompletní výměna sítí, topení a došlo i na částečné zateplení. Další velkou akcí, která byla hrazena ze státního rozpočtu, byla revitalizace Pstružného potoka. Tento letní projekt spočíval ve vyčištění koryta a obložení břehů kamenem. Akce byla hrazena z revitalizačních prostředků a náklady se vyšplhaly na 1,8 milionu korun.

A dále …

Dále to je akce, která zajímá širokou veřejnost v celém regionu – výstavba houpacího mostu přes řeku Ohři. Já jsem slíbil, že most bude hotový do konce října, ale skutečnost je nakonec jiná, bude mít měsíc zpoždění. K tomu bych rád uvedl, že se tu projevila solidarita Zastupitelstva města Sokolova. Půlku platí dotyčné město a druhou část hradí naše obec. Označil bych to za hezký počin vzájemné soudržnosti.

Co na výstavbu nového mostu říká veřejnost?

Je samozřejmostí, že tu most chyběl stovkám lidí. A řeknu vám, kam jsem vlezl, tam mě tahali za rukáv a ptali se, co že bude s mostem. (Smích) Ať to bylo v Sokolově, Královském Poříčí nebo Těšovicích.
Prostě těch dotazů byla spousta. Bez nadsázky – stovky. Takže mohu veřejnost uklidnit, tato trasa bude znovu obnovena.

Do čeho se obec hodlá pustit, když opomeneme velké projekty.

Budeme pokračovat v rekonstrukci tepelných rozvodů po obci – teplé užitkové vody, které jsou v havarijním stavu. Dále se chystá zahájení stavby se sociálními lůžky pro starší občany v objektu, jejž jsme prodali jedné z firem. Máme informaci, že by se zařízení mělo otevřít v letních měsících. Je to zcela soukromá investice, nikoli obce. Potom ještě našim spoluobčanům dlužíme dovybavení dětských hřišť. Slíbili jsme jedno hřiště ve spodní části obce a potřebujeme dovybavit to v horní lokalitě.

Působí u vás nějaké zájmové spolky?

Samozřejmě. Jsou tu například holubáři, hasiči, svaz zahrádkářů nebo Baník Královské Poříčí. Ten v letošním roce slaví největší sportovní úspěchy této organizace. A mužstvo je druhé v krajském přeboru, dorost první v krajském přeboru, žáci a přípravka se v soutěžích umístili na druhých místech. Takže tam máme tři mládežnická mužstva, což je vynikající.