Upravenou vycházkovou trasu představilo koncem září město Kynšperk nad Ohří. Tato naučná stezka se postupně buduje od roku 2006. „Vede v místech, kam již v minulosti chodily děti z mateřských škol, základní školy a občané na procházky do přírody. Stezka na okraji lesa však byla neupravená. Jednalo se vlastně o lesní pěšinu, která v době dešťů byla velice těžce schůdná,“ zavzpomínal vedoucí majetkového odboru Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří Josef Špaček. „Při přípravě jednoduchého projektu jsme obdrželi podklady od učitelky základní školy Evy Frehárové, která měla přípravy na výuku s uvedenými druhy ptactva, rostlin a s některými geologickými zvláštnostmi, jež se v této lokalitě vyskytují,“ zmínil Špaček.

V roce 2006 se městu podařilo získat od nadace Partnerství třicet tisíc korun na osazení deseti kusů stromů různých druhů, které byly vysázeny podél budoucí naučné stezky. „Další jednání proběhla s Lesy České republiky, Lesní správou Kraslice, konkrétně jejím ředitelem Josefem Kubátem. Ten jako Kynšperák pomohl a na pozemcích Lesů ČR zajistil úpravy lesní cesty, aby tato byla schůdná,“ uvedl vedoucí s tím, že náklady činily zhruba 120 tisíc korun. „V minulém roce jsme pak získali podporu i od Karlovarského kraje a Místní akční skupiny Sokolovsko, které přispěly 50 a 60 tisíc korun. Naše město k tomuto přidalo částku kolem 130 tisíc korun. Letos se nám dotaci zajistit nepodařilo, a tak jsme v rámci možností a za přispění Správy majetku, s.r.o., dotvořili alespoň první polovinu našeho záměru,“ pokračoval Špaček.

Jak je dnes upravená cesta dlouhá? „Stezka má dnes asi osm set metrů. Rád bych zmínil, že to není konečná podoba a že v jejích úpravách hodláme v budoucnu pokračovat,“ přislíbil starosta Kynšperka nad Ohří René Bolvari.

„Rád bych k tomu podotkl, že úpravy, které tam probíhají, jsou spíše toho charakteru, aby se chůze v této části zkvalitnila. Dříve se totiž u hráze rybníka mohlo chodit pouze přes takové bažinky a v lese pak pouze po vyšlapané pěšině. Dnes už je to, řekl bych, více regulérnější, chodníček je zaobrouben, byť tedy kládami, a samotná cesta je posypána štěrkem. Vznikla zde odpočívadla, u nichž jsou i naučné cedule o přírodě, flóře a fauně, která je pro naše pásmo typická,“ doplnil starosta.